Адвокат Анастасія Зотова


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яка розташована за адресою – https://advokatzotova.com/, та яку може отримати Користувач під час використання сайту.Користувач не повинен впливати і втручатися в роботу даного сайту або отримувати доступ до інформації, опублікованої на даному сайті, не через стандартний інтерфейс.Користувач повинен використовувати даний сайт виключно відповідно до норм чинного законодавства України. Якщо адміністрація сайту виявить порушення даної Політики конфіденційності, або запідозрить Користувача в цьому, вона може призупинити або повністю закрити йому доступ до сайту.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:1.1.1. Адміністрація сайту https://advokatzotova.com/ (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені представники з управління сайтом, що діють від імені компанії, які здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.1.1.2. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншим уповноваженим представником, що отримав доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.1.1.5. «Користувач сайту https://advokatzotova.com/ – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт https://advokatzotova.com/.1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, та який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Використання Користувачем сайту https://advokatzotova.com/ означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://advokatzotova.com/.2.4. Адміністрація сайту https://advokatzotova.com/ зобов'язується виключити зловживання особистою інформацією користувачів.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Компанії.3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв'язку та/або після реєстрації на сайті
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту https://advokatzotova.com/ може використовувати в цілях:4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.4.1.2. Установлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту https://advokatzotova.com/, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.4.1.3. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням сайту https://advokatzotova.com/.4.1.4. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації про послуги, розсилки новин та інших відомостей від імені https://advokatzotova.com/ або від імені партнерів.
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.5.1.1. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.5.2. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату персональних даних.5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН6.1. Користувач зобов'язаний:6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом https://advokatzotova.com/.6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту https://advokatzotova.com/ і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті https://advokatzotova.com/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «Контакти», через форму зворотного зв'язку.9.4. Всі права на сайт https://advokatzotova.com/ і його зміст належать Зотовій Анастасії Володимирівні. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», Міжнародними правовими актами та іншими актами чинного законодавства України.9.5. Користувачі сайту не мають поширювати, змінювати, передавати, використовувати або використовувати повторно будь-яку інформацію з сайту https://advokatzotova.com/ для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Зотової Анастасії Володимирівни. Відвідувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав на завантажені та/або скопійовані матеріали. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на сайт https://advokatzotova.com/.9.6. При роботі з сайтом Компанії Користувачу не надаються права на інтелектуальну власність на сайт, його утримання або на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів сайту https://advokatzotova.com/.9.7. Якщо Ви відвідали цей сайт, Ви автоматично погоджуєтеся з цією Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з даною Політикою конфіденційності, Ви повинні покинути цей сайт.9.8. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://advokatzotova.com/
Технічне оснащення сторінок сайту може включати в себе модулі:– Соціальної мережі Facebook (facebook.com), управління якої відбувається з штаб-квартири компанії Facebook Inc, Facebook Corporate Office, яка знаходиться за адресою: Headquarters +1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, телефон: +1 (650) 543-4800;– Соціального форуму YouTube (youtube.com), управління яким здійснюється з офісу компанії YouTube, LLC, який знаходиться за адресою: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, телефон: +1 (650) 253-0000.– Соціальної мережі LinkedIn (linkedin.com), управління якої здійснюється з офісу компанії LinkedIn Corporation, який знаходиться за адресою: 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Обробкою ваших персональних даних, наданих і зібраних LinkedIn, займається компанія LinkedIn Ireland Limited, зареєстрована за адресою: Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland.Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, його інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook, Twitter, LinkedIn, або YouTube. Плагін буде передавати на сервер дані про те, які саме веб-сторінки сайту відвідувач переглядав.При використанні будь-яких функцій плагіна, ця інформація також буде синхронізована з обліковим записом користувача на Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ або YouTube. Більш детальну інформацію про збір та використання даних мережами Facebook, Twitter, LinkedIn, або YouTube, а також про права та можливості щодо захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook, Twitter, LinkedIn, або YouTube.Щоб уникнути зв'язку мереж Facebook, Twitter, LinkedIn, або YouTube з сайтом і подальшого співвіднесення даної інформації з аккаунтом, Користувач повинен вийти з облікового запису мережі перед відвідуванням сайту.